Ogólnopolski Festiwal dla Osób Niepełnosprawnych

XV Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych w tym roku odbył się w podpoznańskiej miejscowości Skórzewo. Był to jubileuszowy festiwal dla osób niepełnosprawnych wpisany w kalendarz imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Kategorie oraz wykonawcy

Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych jak co roku cieszył się dużą popularnością zarówno wśród wykonawców, jak i publiczności. 202 wykonawców z terenu całego kraju występowało w kategoriach takich jak:

  • Piosenka
  • Taniec
  • Pantomima
  • Kabaret
  • Montaż słowno-muzyczny
  • Teatr dramatyczny
  • Teatr cieni

Miejscem w którym zorganizowano tegoroczny festiwal dla osób niepełnosprawnych była aula imienia Jana Ignacego Paderewskiego. Sala wypełniona była po brzegi publicznością z różnych miejsc Polski, w tym również Poznania i jego okolic.

Jury i niezwykli goście

Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości ze świata kultury, radia czy telewizji. Nie zabrakło znanych oraz cenionych artystów i polityków. W skład Jury wszedł między innymi Wojciech Korda, legenda polskiej muzyki rozrywkowej.

Niezwykle istotnym punktem programu było nadanie prestiżowego tytułu "Ambasadora Pomocy RP" Panu Tomaszowi Jerzemu Pawłowskiemu: reżyserowi, aktorowi i człowiekowi wielkiego serca. To właśnie z jego inicjatywy już od 15 lat odbywa się Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych.

Krótka historia Festiwalu

Do tej pory festiwal dla osób niepełnosprawnych odbywał się w miejscach takich jak Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, Sala Widowiskowa AWF, Sala Wielka Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Gwoździem programu, jakim poszczycić się mógł Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych był brawurowy występ Marty Jaśminy Pawłowskiej i niezwykłe wykonanie "Czardasza" Montiego w towarzystwie zespołu muzyków teatralnych i filmowych oraz pod dyrekcją Jana Winkla.

XV festiwal dla osób niepełnosprawnych nagrodzony został licznymi gratulacjami ze strony polityków, mediów oraz organizacji na rzecz potrzebujących i niepełnosprawnych- między innymi gratulacjami Pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Minister do Spraw Równego Traktowania. Uczestnicy tej niezwykłej imprezy zostali nagrodzeni, a poziom festiwalu oceniono jako bardzo wysoki. Przypomnijmy, iż festiwal dla osób niepełnosprawnych oceniany był przez Jury składające się z 30 osób i przy udziale publiczności liczącej przeszło 500 osób.

Galeria zdjęć

Bardzo serdecznie zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wspaniałego wydarzenia, a także do zainteresowania Festiwalem.

Wspomnienie o Jerzym Pawłowskim


Jerzy Pawłowski urodził się 16 wrze?nia 1933 roku w Bydgoszczy. Był to człowiek nad wyraz skromny, o zasadach i etyce rzadko, niestety, obecnie spotykanej. Jego kultura osobista i szarmancki styl bycia zjednywały mu ludzi, którzy darzyli go wielkim szacunkiem....
więcej >>>
lass="submain">