O nas

warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej jest organizacją elitarną, której członkami są osoby wybitne, stosujące zasadę pomocy bliźniemu w tym szczególnie osobom chorym i potrzebującym. Od kilkunastu lat Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez, w tym Festiwali Osób Niepełnosprawnych. zdjęcie okładki kalendarza Od 2000 roku Festiwal jest imprezą centralną wpisaną do Kalendarza Imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Na Festiwalu występuje ponad 150 wykonawców z terenu całego kraju. W różnych formach wyrazu artystycznego jak piosenka, teatr, film, performance, pantonima. Dyrektorem Festiwalu od jego I edycji jest reżyser Tomasz Pawłowski.

Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej ma także wiele efektów klinicznych w następujących grupach chorobowych: autyzm, zespoły Downa, dysfunkcje mięśni na tle nerwowym, epilepsje i inne. Jak dowiadujemy się od prof. dr hab. M.Pawlarczyka, do ostatnich sukcesów należą: mężczyzna z autyzmem, który po pięciu latach indywidualnego prowadzenia powrócił do świata osób zdrowych, kobieta z postępującym gośćcem stawowym, która po dziesięciu latach działań rehabilitacyjnych wstała z wózka. To tylko niektórwe przykłady. jest to zasługa codziennej pracy terapeutów, psychologów i lekarzy skupionych wokół Stowarzyszenia Kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej. Jerzy Pawłowski stworzył program "Wychowanie przez sztukę", który realizuje obecnie 37 placówek na terenie naszego województwa. Tomasz Pawłowski będący Prezesem Honorowym Stowarzyszenia Kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej jest sercem i opiekunem Ośrodków, pełni jednocześnie rolę koordynatora krajowego programu. Nigdy, pomimo swojego autorytetu wypracowanego ciężką pracą, nie zapomina o chorych, biednych i potrzebujących. Znany jest z tego między innymi, że przed każdymi świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy rozwozi dary, organizuje pomoc nie tylko dla swoich ośrodków ale i dla ubogich z Wielkopolski. Jako Prezes Oddziału Wielkoplskiego "Primum non nocere", za swoje zasługi został zresztą uhonorowany w plebiscycie Radia Merkury na najpopularniejszego Wielkopolanina tytułem "Wielkopolanin Roku". Do Ośrodków codziennie przez pięć dni w tygodniu przywozi się podopiecznych na zajęcia z gmin Dopiewo, Puszczykowo, Komornik, Mosiny, Lubonia i Stęszewa. Osoby niepełnosprawne otrzymują posiłki, które sami wykonują pod okiem instruktora. Prowadzona jest też regabilitacja zawodowa, lecznicza i społeczna. Uroczystości, festyny, imprezy warsztatowe, jak: dzień Matki, Ojca, Dziadka, Babci, Światowy Dzień Niepełnosprawnego i inne. Przy Stowarzyszeniu Praksedy Lemańskiej działa Klub "Tęcza" (Międzynarodowych Olimpiad Specjalnych). Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej zajmuje się też Klubem Złotego Wieku skupiającym ludzi starszych, którzy również uczestniczą w jego pracach, zapraszani są na tradycyjną wigilię dla samotnych oraz koncerty i recitale.

Stowarzyszenie nie występuje do podmiotów zewnętrznych o środki. Praca traktowana jest tu jako posłannictwo, z wyjątkiem zleconych zadań celowych. Stowarzyszenie jest po to, by dawać pomoc i podawać rękę, po to zostało powołane i to realizuje. Niewiele jest takich organizacji w obecnym świecie, gdzie często o wartości człowieka decydują miejsca po przecinku.

Jak powiedziała w Polskiej Akademii Nauk była Minister Edukacji Narodowej i Sportu dr Krystyna Łybacka, do Stowarzyszenia Kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej przylgnęło określenie "Fundacja Serca". Nic dziwnego, coraz mniej jest ludzi, którzy dają siebie, nie oczekując nic w zamian.

.

Wspomnienie o Jerzym Pawłowskim


Jerzy Pawłowski urodził się 16 wrzeœnia 1933 roku w Bydgoszczy. Był to człowiek nad wyraz skromny, o zasadach i etyce rzadko, niestety, obecnie spotykanej. Jego kultura osobista i szarmancki styl bycia zjednywały mu ludzi, którzy darzyli go wielkim szacunkiem....
więcej >>>